понеділок, 27 червня 2016 р.


                                       До уваги батьків і учнів!
                   Завдання з основ здоров'я на період канікул

5 клас: опрацювати Розділ 1 (параграфи з 1 по 5).
6 клас: опрацювати параграфи 1, 2, 3.
7 клас: підготувати повідомлення на тему "Порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях" 
8 клас: виконати проект на тему "Сучасне уявлення про здоров'я"
9 клас: повторити параграфи 7,8.
  
 

середа, 16 березня 2016 р.

Презентації до уроків

                                            
6 - клас

                                   
  
 6 - клас


                                             
8 - клас

 
Звіт про курсову перепідготовку


З 10  по 21 серпня  2015 року я проходила   курсову  перепідготовку  по підвищенню  кваліфікації  в Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського на курсах учителів, які викладають предмет “Основи  здоров’я” в 1-9 класах, основи здоров’я, безпеку життєдіяльності та педагогів-тренерів, які впроваджують превентивні проекти в навчальних закладах.
        Проблема курсів: «Комплексна реалізація діяльнісного та компетентнісного підходів до впровадження стандартів якості превентивної освіти».
Прослухала  такі  лекції:
-          «Україна в світових інтеграційних процесах: ментальний аспект», «Методика організації екскурсійного заняття з вивчення історико-культурної спадщини регіону як невідємна складова формування навичок безпечної поведінки в середовищі». Митрофаненко Ю.С.
-           «Культура невербального спілкування педагога». Вікторіна О. М.
-           «Технологія впровадження європейських стандартів превентивної освіти», «Інноваційно-освітня діяльність впровадження превентивного проекту «Захисти себе від ВІЛ зміст і форми, «Шляхи реалізації здоровязбережувальних компетентностей в системі формування патріотичних почуттів учнівської молоді”. Барсукова С. Л.
-            «Настановне заняття. Роль курсової підготовки в підвищенні рівня фахової майстерності вчителів», «Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти», «Програмно-методичне забезпечення шкільного курсу «Основи здоров’я”, безпеки життєдіяльності та превентивних проектів”, «Особливості організації викладання навчального матеріалу курсу «Онови здоров’я” за новою програмою навчання на засадах розвитку життєвих навичок”, «Моделювання змісту, напрямів та форм роботи з превентивного здоров’язбережувального виховання учнівської молоді”. Желєзнова Т. П.
-           «Тестування як засіб психолого-педагогічного вимірювання», «Психолого-педагогічні аспекти сучасного уроку, «Комунікативна компетентність педагога. Гельбак А. М.
-         «Атестація педагогічних працівників: сучасні підходи», «Трудові відносини та соціальні гарантії педагогічних працівників». Корольова С. А.
-         «Європейський шлях розвитку сучасної освіти». Корецька Л. В.
Взяла участь у таких практичних заняттях:
-         “Вхідне комплексне діагностування. Барсукова С. Л.
-         “Тренінг – організаційна форма викладання предмета «Основи здоровя та превентивних проектів.  Желєзнова Т. П.
            Взяла участь у роботі науково-практичної конференції на тему: «Застосування інноваційних технологій в структурі викладання навчального курсу «Основ здоровя, та при впровадженні  європейських стандартів превентивної освіти. Сучасні навчальні технології та методи викладання”. Представила і захистила презентацію з досвіду роботи.

     Висновок: Курси по підвищенню кваліфікації були проведені організовано, цікаво, ефективно. Я дізналася про нові цікаві методи та форми навчання на уроках основ здоровя, і буду їх застосовувати у своїй роботі. 


Опис досвіду робрти


Самоосвітня проблема: «Активізація пізнавальної діяльності в процесі впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках основ здоров'я»

      Основи  здоров’я — інтегрований  предмет,  що за змістом об’єднує питання здоров’я  та  безпеки  життєдіяльності.  Конкретним  результатом  навчання  є розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема таких, як уміння прийняття рішень, вирішення проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності. А, як відомо , навички   набуваються в діяльності, через прийняття  рішень та відпрацювання  моделей  поведінки. Тому,  на уроках  використовую   інтерактивні  методи навчання,  це дає можливість створити сучасний пізнавально - розвиваючий простір навчального предмету, який базується на активній участі самих учнів у процесі набуття знань та життєвих навичок як на уроці, так і в позакласній діяльності.  Інтерактивні методи навчання  дають можливість  створити комфортні умови навчальної взаємодії, за яких кожен учень відчуває свою успішність,    інтелектуальну спроможність, творчу наснагу.
      Під час навчання учнів практикую проведення занять із використанням інтерактивних методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозковий штурм, розробка концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, інтерв’ю, розгляд і аналіз окремого випадку, робота в групі, розв’язання проблеми тощо.
      Особливу увагу  приділяю позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.
Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих навичок учнів, зокрема уміння прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина.
В процесі проведення уроків з основ здоровя використовую такі методи інтерактивного навчання:
Мозковий штурм. На уроці в 5 класі при вивченні теми  «Ефективне спілкування. Відпрацювання навичок ефективного спілкування ” використовую метод “ мозковий штурм ”. Наприклад: Учні дають відповідь на питання, якими б вони хотіли бачити оточуючих людей. Вчитель виділяє такі риси:
1)      щирість і тактовність;
2)      доброзичливість і гарні манери;
3)      уміння говорити;
4)      уміння слухати.
Як ці риси допомагають порозумінню між однолітками?
Дана методика використовується для генерування ідей та активізації діяльності учнів щодо розв’язання певної проблеми. Можна застосовувати на початку заняття, щоб з’ясувати обізнаність з темою. Усі висловлені ідеї можна об’єднати або проаналізувати, використовуючи інші методи (наприклад, концептуальну карту, «павутиння»).
Дискусії-роздуми. На уроці в 6 класі при вивченні теми “Види рішень. Алгоритм прийняття зважених рішень” використовую метод “дискусії”. Наприклад: Керована дискусія «Виправдані та невиправдані
рішення»:
    Згадаймо, що здоров'я — це фізичне, психологічне й соціальне благополуччя.
   Які з рішення загрожують фізичному, психологічному чи соці­альному благополуччю?
   Які рішення виправдані, а які — ні? Чому?
Дана методика заохочує до обмірковування й обговорення того, що учні спостерігали, чули або читали. Починають дискусію, ставлячи питання, яке вимагає висловлювання власної позиції та інтерпретації (обговорення) власного досвіду, навчальних відеофільмів, текстів підручників, статей, газетних публікації тощо. Поставлені запитання заохочують учнів співвідносити зміст опрацьованої інформації з власним досвідом.
Аналіз окремої життєвої ситуації. На уроці в 7 класі при вивченні теми “Вплив емоцій на здоров'я і прийняття рішень. Культура вияву почуттів” використовую метод “аналіз ситуації”. Наприклад: Ситуаційні задачі.
Проаналізуйте ситуації.
1)  На день народження батьки подарували вам телефон, про який ви давно мріяли. Виберіть спосіб висловлювання почуттів.
А Ви кричите: «Ура! Я мріяв (мріяла) саме про такі' й подару­нок!» — і цілуєте батьків.
Б Ви кажете: «Я мріяв (мріяла) саме про такий подарунок! Дя­кую!»
В Ви подякували за подарунок і побігли в іншу кімнату йогорозглядати.
Г Запропонуйте свій варіант.
2)  Ви сподівалися, що на день народження батьки подарують вам телефон, але отримали в подарунок м'яку іграшку, яка вам не дуже подобається. Виберіть спосіб висловлювання почуттів.
А Ви мовчки берете подарунок і йдете в іншу кімнату.
Б Ви говорите: «Мені не подобається цей подарунок. Заберіть його».
В Ви чемно дякуєте, не показуючи розчарування.
Г Запропонуйте свій варіант.
Запропонуйте для аналізу свою ситуацію і варіанти вислов­лювання почуттів у ній.
Дана методика показує, як  учні можуть спостерігати, аналізуюти, робити висновки, давати рекомендації на ситуації з реального життя.
Робота в групах. На уроці в 5 класі при вивченні теми Безпека на зупинках громадського транспорту” використовую методику «робота в групах”. Наприклад: Зупинки громадського транспорту. (Робота в групах.)
Творчий проект — проектування зупинок транспорту.
1 група: автобуса;
2 група: тролейбуса;
3 група: трамваю;
4 група: таксі (маршрутного таксі).
Завдання групам:
«Обладнати» зупинку павільйоном для очікування; площадкою для посадки пасажирів; знаком зупинки відповідного транспорту.
Результатом роботи може бути схема-малюнок павільйону, транспортного засобу, назва зупинки, номер маршруту й інтервал руху. Представники груп розміщують малюнки на дошці, пояснюють, відповідають на запитання.
   Дана методика заохочує до групового обговорення, максимально підвищує активність і внесок кожного учасника. Обговорення в групах дає змогу учням більше дізнатися один про одного, стимулює вільний обмін думками, збільшує вірогідність того, що учні краще зрозуміють почуття і позиції інших. Робота в групах розвиває життєві навички активного слухання, співпереживання, співробітництва, упевненої поведінки і толерантності.
         Вирішення проблеми. На уроці в 7 класі при вивченні теми “Стресова стійкість. Оцінювання рівня стрессу” використовую методику вирішення проблеми”. Наприклад: Проблемне запитання:
-         Що саме пропонують рекламодавці? Які способи боротьби зі стресами пропонують?
    Дана методика найчастіше використовується для оволодіння навичками прийняття рішення. Це – пошук відповідей на запитання або шляхів вирішення проблеми, що розглядається на занятті.
Ситуаційні ігри. На уроці в 7 класі при вивченні теми “Вплив емоцій на здоров'я і прийняття рішень. Культура вияву почуттів” використовую методику “ситуаційні ігри”. Наприклад: Рольова гра «Запитання підліткам ставить ...»
1)  Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, основоположник аналітич­ної психології: «Який зв'язок між процесом сприйняття й увагою?»
2)  Альберт Ейнштейн, засновник сучасної теоретичної фізики: «Що ви можете сказати про мою пам'ять?»
3)  Мнемосіна, богиня давньогрецької міфології: «Чому хворобу го­ловного мозку, пов'язану із втратою пам'яті, назвали моїм ім'ям? Що вам відомо про мене?»
4)  Нострадамус, французький астролог, відомий пророк: «Яка пси­хічна властивість була активною під час створення мною яскра­вих сюжетів майбутнього?» (Уява)
5)  Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник: «Що ви можете сказати про мої творчі здібності? Наскільки різнопла­новими вони були?»
6)  Казимир Малевич, російський художник–авангардист: «Як вами сприймається моя творчість: відомі картини «Чорний квадрат», «Супрематична композиція», «Біле на білому», «Червоний ква­драт» та інші?»
    Дана методика дозволяє реалізувати творчий потенціал учнів під час  програвання певних життєвих ситуацій, пов’язаних переважно з вибором (корисних чи шкідливих звичок, активного чи пасивного відпочинку, вибором друзів, відмовою від участі в діяльності, пов’язаної з ризиком для життя та здоров’я тощо). Після розігрування певної ситуації в навчальній групі створюється надзвичайно сприятлива нагода обговорити інші можливі шляхи вирішення проблеми, виявити ставлення до тієї чи іншої ситуації та зробити загальні висновки.
      Ілюстрування. На уроці в 7 класі при вивченні теми Ознаки психологічної рівноваги. Поняття і види стресу”  використовую метод ілюстрування. Наприклад:  Робота за ілюстративним матеріалом
- Подивіться на світлини і прокоментуйте їх: чи ілюструють вони стресовий стан? Якщо так, то який вид стресу, на вашу думку, зображено? Чому ви так вважаєте?
    Дана методика є доцільною на уроках основ здоров’я, ілюструючи певні події, фрагменти підручників чи літературних творів, учні передають своє розуміння, особисте сприйняття й ставлення до прочитаного або почутого. Вони розвивають власне творче мислення, коли зображують ту чи іншу особу, середовище, у якому вона живе, тощо. Ілюстрування розповіді вчителя чи іншого учня розкриває досвід особи.
    Використання на уроках інтерактивних методів навчання сприяє розвитку життєвих (психосоціальних) навичок учнів, кращому відпрацюванню та дотриманню певних моделей поведінки, які допоможуть зберегти та покращити власне здоров’я. За допомогою всіх форм навчальної та позакласної роботи формується фундамент основ збереження життя та зміцнення здоров’я, учні навчаються життєвим вмінням і навичкам.
    Під час інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів зростає цікавість учнів до процесу навчання, діти навчаються ефективній роботі в колективі.